Меню
Your Cart

Интелигентен тахограф

ИНТЕЛИГЕНТЕН ТАХОГРАФ STONERIDGE SE5000-8 версия 2
задължителни за вграждане във всички нови автомобили от 21 август 2023г.
Брошура интелигентен тахограф SE5000-8 версия 2 може да изтеглите от тукИНТЕЛИГЕНТЕН ТАХОГРАФ STONERIDGE SE5000-8 версия 1

Европейската комисия преразгледа законодателството по отношение на тахографите, за да затрудни манипулирането на данните от тахографа, да подобри ефективността на контрола и да намали административната тежест. Резултатът е Приложение 1В (ЕС 2016/799), одобрено през юни 2016 г., което води до въвеждането на „интелигентните“ тахографи през юни 2019.

Stoneridge Electronics SA създаде интелигентния тахограф SE5000-8, напълно съответстващ на актуалните промени в законодателството.

Можете да изтеглите следните документи:

 

Типово одобрение на SE5000-8 Revision A от тук

Типово одобрение на новия SE5000-8 Revision G от тук

Брошура интелигентен тахограф SE5000-8 Revision G - нови функции в SE5000-8 от тук

Сравнителна таблица SE5000-8 REVISION G и DTCO 1381 4.0e от тук

Брошура интелигентен тахограф SE5000-8 Revision A от тук и тук

 

 

 

 

 

 

АВТОПАРК И ВОДАЧИ

Устройства за изтегляне на данни – транспортните оператори трябва да са сигурни, че техните устройства могат да комуникират с интелигентните тахографи и да изтеглят данни от тях.

Софтуер за анализ на тахографи – Глобус Комерс обнови софтуера за анализ на данни от тахографи, така че да обслужва данните от интелигентните тахографи.

Карти на водачите – водачите могат да получат нова карта на водача за тахографа, която ще записва допълнителна информация съгласно новото законодателство. Постепенно всички 1Б (стари) карти ще бъдат заменени с нови карти на водач.

Двата вида карти са правно съвместими, но в зависимост от типа на картата ще се изтеглят определени данни от тахографа.

 

STONERIDGE DSRC МОДУЛ

DSRC е външна антена на тахографа, поставена в предната част на превозното средство. DSRC модулът може да бъде използван от властите за получаване на информация от тахографа. Контролните органи ще използват радиоустройство с малък обхват, за да проверяват определени данни от тахографа без да спират превозното средство. Така ще могат дистанционно да идентифицират потенциални нарушения, но няма да бъдат предавани лични данни.

Stoneridge DSRC е самостоятелно устройство, свързано към CAN-мрежата. То не изисква специално окабеляване, а използва стандартната интегрирана кабелна система.

Stoneridge DSRC се използва в товарни автомобили, произведени от повечето водещи европейски производители. То е напълно съвместимо с интелигентния тахограф на Continental. Ще бъде разработен актуален пакет за вторичния пазар, включително инструкции за монтаж.