Меню
Your Cart

Интелигентен тахограф второ поколение - Stoneridge SE5000-8.1 Smart 2

Интелигентен тахограф второ поколение - Stoneridge SE5000 Smart 2
Интелигентен тахограф второ поколение - Stoneridge SE5000-8.1 Smart 2
 • Наличност: Налично
 • Модел: 271733
1,680.00 лв.
без ДДС: 1,400.00 лв.

Stoneridge SE5000 Smart 2
Поискайте оферта за преоборудване със SE5000 Smart 2

Изтегляне на брошура за интелигентен тахограф SE5000-8.1

SE5000 Smart 2 е интелигентен тахограф второ поколение, разработен от Stoneridge, за да покрие стандартите на EU Пакет Мобилност 1. Съгласно изискванията на регламент EU 2016/799 и наредба 2021/1228, е необходим технически подобрен тахограф, с който по-лесно да се наблюдават и прилагат тези стандарти. Програматорът за тахографи Optimo2 е част от сервизното оборудване на Stoneridge, с достъп до периодични обновявания. Обновяването на Optimo2 за интелигентни тахографи версия 2 включва функционалност за работа с новите тахографи на Stoneridge - SE5000 Smart 2 и VDO - DTCO 4.1 .

 УДОБСТВО ЗА ВОДАЧА
Кратко ръководство за водача SE5000-8-1
 • Stoneridge е известен с удобство за водача и с най-лесната процедура за ръчно въвеждане. В SE5000 Smart 2 е осигурено същото удобство, с безпроблемен преход през същата структура на менюто.
 • Подобрени са изчисляването на времето за почивка за ферибот и екипаж.
 • Въведено е правилото за 12 дни за международни автобуси.
 • Добавено е автоматично вписване на начало/край на държава, когато картата е оставена в тахографа през нощта и е включен "дисплей таймер на водача" за ситуации извън обичайните DDS изчисления. 


Комуникацията при пътна проверка се извършва без спиране на автомобила, чрез DSRC. Определени потенциални нарушения могат да бъдат изпращани на властите от разстояние, а водачите без нарушения могат да продължат пътуването си без прекъсване, спестявайки време и ресурси.

Примери за някои от данните, които са достъпни за представителите на властите:


УДОБСТВО ПРИ АВТОМОБИЛИТЕ
 • Данните за заключване на фирмената карта са видими в разпечатка и на дисплея.
 • В зависимост от телематиката, SE5000 Smart 2 разполага с високоскоростен трансфер за дистанционно изтегляне на данни от карта при поискване.
 • Софтуерно обновяване, за да се улесни проследяването на промените в законодателството и за персонализирани функции.
 • Не е необходимо да сменя батерия.
Изтеглянето на данни от второ поколение смарт тахографи изисква обновяване на съществуващите устройства и софтуер или доставка на нови.GEOFIX

SE5000 Smart 2 регистрира автоматично преминаване на граница на страна, без да са необходими действия на водача. За да удостовери местоположението, включително страните от AETR, тахографът използва удостоверяване на позиция чрез Galileo OSNMA.
За да се ускорят крайпътните каботажни проверки, в тахографа ръчно могат да се регистрират местоположението по време на товарене/разтоварване. SE5000 Smart 2 има бутон за бърз достъп за въвеждане на товарене/разтоварване, от версията на софтуера OSNMA.

GALILEO OSNMA няма да бъде готов за въвеждане през август 2023г. ЕС разработва законодателство за прехода. BLUETOOTH / ITS
Водачите лесно могат да четат и изтеглят данни чрез Bluetooth устройства, например смартфони.

 ДИСТАНЦИОННО ИЗТЕГЛЯНЕ SMART 2 СТРУКТУРА

Хардуерът и софтуерът на телематиката трябва да се адаптират към новата файлова информация.

 НОВИ SMART 2 КАРТИ
Нови Smart 2 карти ще бъдат издадени през Юли 2023, при стартирането на Smart 2 тахографа. Всички съществуващи карти ще могат да работят с новия Smart 2 тахограф и не е наложително да бъдат сменяни. Новите Smart 2 карти на водачи са с подобрена памет за съхранение на данните от до 56 дни. Само новите Smart 2 карти могат да съхраняват новите Smart 2 данни генерирани от тахографа (например информация за позиционирането GNSS).

 НОВИ ПИКТОГРАМИ
SE5000 Smart 2 разполага с удобни за потребителя пиктограми за лесно използване на тахографа.Срокове за въвеждане на Smart 2 
 • от 21 август 2023 - всички нови превозни средства
 • до края на 2024 - Преоборудване на превозни средства, които в момента са оборудвани с дигитални или аналогови тахографи, изпълняващи международни пътувания.
 • до 18 август 2025 - Преоборудване на превозни средства, които в момента са оборудвани с интелигентен тахограф версия 1 (Smart 1), изпълняващи международни пътувания
 • от 01.07.2026 - Всички нови превозни средства от 2.5t до 3.5t изпълняващи международни пътувания
 • до 01.07.2026 - Преоборудване на превозни средства от 2.5t до 3.5t изпълняващи международни пътувания